การจัดส่งและการคืนสินค้า

นโยบายการจัดส่ง

มีบริการจัดส่งให้แก่ลูกค้าในเขตปกครองและประเทศดังต่อไปนี้

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เขตบริหารพิเศษมาเก๊า มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ไทย เวียดนาม

ค่าจัดส่งจะแสดงขึ้นเมื่อชำระเงิน ลูกค้าอาจต้องชำระอากรขาเข้าหรือภาษีนำเข้าโดยขึ้นอยู่กับประเทศที่จัดส่ง ทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระอากรหรือภาษีดังกล่าว

คำสั่งซื้อจะได้รับการดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมง ระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ การจัดส่งจะใช้เวลา 2-4 สัปดาห์

นโยบายการคืนสินค้า

สามารถขอคืนเงินหรือเปลี่ยนเฉพาะสินค้าที่มีตำหนิ/หรือชำรุดเสียหายเท่านั้น หากคุณต้องการคืนสินค้า โปรดส่งอีเมลแจ้งฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราภายใน 15 วันนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า โดยแนบภาพถ่ายสินค้าที่มีตำหนิ/หรือชำรุดเสียหายมากับอีเมลของคุณด้วย

เมื่อการคืนสินค้าดังกล่าวได้รับอนุมัติแล้ว โปรดจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในอีเมลการคืนสินค้าของคุณ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งดังกล่าว เมื่อได้รับสินค้าแล้ว เราจะดำเนินการเปลี่ยนใหม่หรือคืนเงินตามที่คุณต้องการ ทาง Align จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าที่เปลี่ยนใหม่